جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه بيمارستان پيامبران
آدرس تهران - بلوار آيت اله كاشاني - بلوار اباذر
 مسول فنی دكتر نوشين
خدمات بيوشيمي - هماتولوژي - ايمونولوژي - میکروب شناسی - انگل شناسي - تجزيه ادرار - هورمون شناسي
ساعت کار شبانه روزی
تلفن 0098-21-44079142
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه