جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه بيمارستان سجاد
آدرس تهران - میدان فاطمي - خیابان چهلستون
 مسول فنی دكتر كامبيز رادمهر
خدمات بيوشيمي - هماتولوژي - ايمونولوژي - میکروب شناسی - انگل شناسي - تجزيه ادرار - هورمون شناسي
ساعت کار شبانه روزی
تلفن 0098-21-88957387
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه