جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه پزشکی آریا
آدرس شهر جدید اندیشه - فاز سه - خیابان آزادی - مجتمع آپادانا -
 مسول فنی آقای دکتر علی فاتحی
خدمات ایمونولوژی - سرولوژی - انگل شناسی - میکروب شناسی - هماتولوژی - بیوشیمی - هورمون -
ساعت کار
تلفن 0098-21-65555770
پست الکترونيک http://arialab.ir
وب سايت http://arialab.ir

تصاویر آزمایشگاه