جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه ازمایشگاه بیمارستان شهدا
آدرس کرمانشاه بلوار شهید بهشتی بیمارستان شهدا
 مسول فنی دکتر عبدالله زاده
خدمات
ساعت کار
تلفن ۰۸۳-۳۸۳۵۴۱۱۴
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه