جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه مرکز بهداشتی درمانی قلعه نو خرقان
آدرس شاهرود روستای قلعه نو خرقان مرکز بهداشتی درمانی
 مسول فنی مركز بهداشت شاهرود
خدمات بیوشیمی - هورمون شناسی - هماتولوژی - سرولوژی - انگل شناسی - میکروب شناسی- ایمنی شناسی-
ساعت کار
تلفن
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه