جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه درمانگاه رضوی
آدرس شاهرود خیابان شهید صدوقی چهارراه مدرسه قلعه
 مسول فنی دکتر عصمت غلامرضایی
خدمات بیوشیمی - هورمون شناسی - هماتولوژی - سرولوژی - انگل شناسی - میکروب شناسی- ایمنی شناسی-
ساعت کار
تلفن 2226506
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه