جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه دانش
آدرس شاهرود خیابان 22 بهمن روبروی خ ابن یمین
 مسول فنی دکتر مجید نوریان
خدمات بیوشیمی - هورمون شناسی - هماتولوژی - سرولوژی - انگل شناسی - میکروب شناسی- ایمنی شناسی-
ساعت کار
تلفن 2227872
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه