جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه رازی
آدرس شاهرود میدان امام ابتدای خیابان امام
 مسول فنی دکتر بیژن فهیمی ـ دکتر علی مشیریان
خدمات بیوشیمی - هورمون شناسی - هماتولوژی - سرولوژی - انگل شناسی - میکروب شناسی- ایمنی شناسی-
ساعت کار
تلفن 2224700- 0273
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه