جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه سجاد
آدرس شاهرود خیابان 22بهمن ساختمان پزشکان بهار
 مسول فنی دکتر عصمت غلامرضایی
خدمات بیوشیمی - هورمون شناسی - هماتولوژی - سرولوژی - انگل شناسی - میکروب شناسی- ایمنی شناسی-
ساعت کار
تلفن 2226625- 0273
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه