جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه مالاریا
آدرس دامغان- میدان شهید چراغیان- مرکز بهداشت شهید چراغیان
 مسول فنی دکتر علی ارزیده
خدمات بيوشيمي - هماتولوژي - ايمونولوژي - ميكروبيولوژي - انگل شناسي - تجزيه ادرار - هورمون شناسي
ساعت کار
تلفن
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه