جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه خیام
آدرس خراسان رضوی - تربت حیدریه - خیابان فردوسی جنوبی- فردوسی 56
 مسول فنی دکتر احمد تقوی
خدمات بیوشیمی - هورمون شناسی - هماتولوژی -سرولوژی - انگل شناسی - میکروب شناسی-ایمنی شناسی
ساعت کار
تلفن 2241394 0098-53-3
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه