جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه بیمارستان نهم دی
آدرس خراسان رضوی - تربت حیدریه - خیابان کاشانی-بلوار پرستار- بیمارستان نهم دی
 مسول فنی دکتر حسین رجب زاده کاریزی
خدمات بیوشیمی - هورمون شناسی - هماتولوژی -سرولوژی - انگل شناسی - میکروب شناسی-ایمنی شناسی
ساعت کار
تلفن 2226120 0098-53-3
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه