جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه مرکز چخماق
آدرس خراسان رضوی - تربت حیدریه - چخماق
 مسول فنی ندارد
خدمات بیوشیمی - هورمون شناسی - هماتولوژی -سرولوژی - انگل شناسی - میکروب شناسی-ایمنی شناسی
ساعت کار
تلفن 0098-53-33750
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه