جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه مرکز بهداشت
آدرس آذربایجان غربی - نقده-خیابان امام
 مسول فنی خیابان امام
خدمات انجام کلیه آزمایشات روتین
ساعت کار
تلفن 6222959 0098-44-3
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه