جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه درمانگاه تأمین اجتماعی
آدرس آذربایجان غربی - نقده-بلوار شهدا
 مسول فنی
خدمات انجام کلیه آزمایشات روتین
ساعت کار
تلفن 6224420 0098-44-3
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه