جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه مرکز بهداشتی درمانی شماره دو شهری
آدرس ایلام - دره شهر - مرکز بهداشتی درمانی شماره دو شهری
 مسول فنی دانشگاه علوم پزشکی ایلام
خدمات بیوشیمی - هورمون شناسی - هماتولوژی -سرولوژی - انگل شناسی - میکروب شناسی-ایمنی شناسی
ساعت کار
تلفن
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه