جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه پاتوبیولوژی سینا طب
آدرس ایلام - دره شهر - خیابان امام
 مسول فنی دکتر امید مردانی
خدمات بیوشیمی - هورمون شناسی - هماتولوژی -سرولوژی - انگل شناسی - میکروب شناسی-ایمنی شناسی
ساعت کار
تلفن
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه