جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه درمانگاه شهید مطهری قمصر
آدرس اصفهان - کاشان -قمصر
 مسول فنی دکتر فاطمه رحمتی
خدمات بیوشیمی - هورمون شناسی - هماتولوژی - سرولوژی - انگل شناسی - میکروب شناسی - تجزیه ادرار
ساعت کار
تلفن 0098-36-3
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه