جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه تشخیص طبی دکتر رحمتی- کاشان
آدرس اصفهان - کاشان -خیابان شهید بهشتی ـ ابتدای کوچه آزادی
 مسول فنی دکتر فاطمه رحمتی
خدمات بیوشیمی - هورمون شناسی - هماتولوژی - سرولوژی - انگل شناسی - میکروب شناسی - تجزیه ادرار
ساعت کار
تلفن 0098-36-3456660
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه