جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه مواد مخدر - کاشان
آدرس اصفهان - کاشان -خیابان امام - درمانگاه گلابچی
 مسول فنی دکتر محمد علی دولتی
خدمات بیوشیمی - هورمون شناسی - هماتولوژی - سرولوژی - انگل شناسی - میکروب شناسی - تجزیه ادرار
ساعت کار
تلفن 0098-36-34470203
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه