جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه درمانگاه فاطمیه زیدی- کاشان
آدرس اصفهان - کاشان - میدان جهاد - خیابان شهیدان زیدی - درمانگاه فاطمیه زیدی
 مسول فنی دکتر جهانگیر سرافرازی
خدمات بیوشیمی - هورمون شناسی - هماتولوژی - سرولوژی - انگل شناسی - میکروب شناسی - تجزیه ادرار
ساعت کار
تلفن 0098-36-35570110
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه