جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه درمانگاه استرک
آدرس اصفهان - کاشان -استرک - درمانگاه
 مسول فنی دکتر فاطمه رحمتی
خدمات بیوشیمی - هورمون شناسی - هماتولوژی - سرولوژی - انگل شناسی - میکروب شناسی - تجزیه ادرار
ساعت کار
تلفن 0098-36-32364232
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه