جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه بیمارستان کارگرنژاد
آدرس اصفهان - کاشان -بلوار راوند - مجتمع بیمارستانی بهشتی
 مسول فنی دکتر زریچهر وکیلی سهر فروزانی
خدمات بیوشیمی - هورمون شناسی - هماتولوژی - سرولوژی - انگل شناسی - میکروب شناسی - تجزیه ادرار
ساعت کار
تلفن 0098-36-35559111
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه