جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه درمانگاه گلابچی - کاشان
آدرس اصفهان - کاشان -خیابان امام خمینی - جنب حوزه علمیه
 مسول فنی دکتر فاطمه رحمتی
خدمات بیوشیمی - هورمون شناسی - هماتولوژی - سرولوژی - انگل شناسی - میکروب شناسی - تجزیه ادرار
ساعت کار
تلفن 0098-36-34442061
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه