جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه دکتر دیده ور
آدرس اردبیل میدان سرچشمه- کوچه شهید لطفی آذر- پلاک 1
 مسول فنی دکتر رضا دیده ور
خدمات بیوشیمی - هورمون شناسی - هماتولوژی - سرولوژی - انگل شناسی - میکروب شناسی - تجزیه ادرار
ساعت کار
تلفن 0098-45-32260630
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه