جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه آرین
آدرس اردبیل سرچشمه – ساختمان پزشکان شیخ الرییس - بن بست وکیل
 مسول فنی دکتر کمال الدین حمیدی نخستین
خدمات بیوشیمی - هورمون شناسی - هماتولوژی - سرولوژی - انگل شناسی - میکروب شناسی - تجزیه ادرار
ساعت کار
تلفن 0098-45-32256653
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه