جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه مرکز بهداشتی درمانی شیخ کلخوران
آدرس اردبیل روستای شیخ کلخوران، مرکز بهداشتی درمانی
 مسول فنی خانم المیرادژکام
خدمات بیوشیمی - هورمون شناسی - هماتولوژی - سرولوژی - انگل شناسی - میکروب شناسی - تجزیه ادرار
ساعت کار
تلفن 0098-45-37740164
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه