جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه شاهین ویلا
آدرس شاهین ویلا خیابان نهم غربی برج مهر
 مسول فنی دکتر فریبا شایگان
خدمات بیوشیمی - هورمون شناسی - هماتولوژی -سرولوژی - انگل شناسی - میکروب شناسی-ایمنی شناسی
ساعت کار
تلفن 0098-26-34561292
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه