جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه سپهر
آدرس کرج چهار راه طالقانی به سمت میدان شهدا بعد از زیر گذز ساختمان حکیم طبقه ششم واحد61
 مسول فنی دکتر محمد جعفری
خدمات بیوشیمی - هورمون شناسی - هماتولوژی -سرولوژی - انگل شناسی - میکروب شناسی-ایمنی شناسی
ساعت کار
تلفن 0098-26-32219146-32219115
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه