جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه ژنتیک پارس ژنوم
آدرس کرج خیابان شهید بهشتی نرسیده به خیابان کسری برج نگین البرز طبقه سوم ضلع جنوب غربی
 مسول فنی دکتر شهرام سواد
خدمات بیوشیمی - هورمون شناسی - هماتولوژی -سرولوژی - انگل شناسی - میکروب شناسی-ایمنی شناسی
ساعت کار
تلفن
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه