جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه آزمایشگاه رازی
آدرس کرج سه راه رجایی شهر نبش خیابان ولیعصر پنجم
 مسول فنی آقای دکتر کیان جوادی کوشش
خدمات بیوشیمی - هورمون شناسی - هماتولوژی -سرولوژی - انگل شناسی - میکروب شناسی-ایمنی شناسی
ساعت کار
تلفن 0098-26-32718948-32703999
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه