جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه دی
آدرس کرج چهار راه طالقانی کوچه یادگاری ساختمان گل واحد 3
 مسول فنی آقای دکتر فرید کرمی
خدمات بیوشیمی - هورمون شناسی - هماتولوژی -سرولوژی - انگل شناسی - میکروب شناسی-ایمنی شناسی
ساعت کار
تلفن 0098-26-32254322-32264097
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه