جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه درمانگاه کلاک
آدرس کرج کلاک خیابان تهران ایستگاه شهرداری
 مسول فنی دکترعطائ اله نظری
خدمات بیوشیمی - هورمون شناسی - هماتولوژی - سرولوژی - انگل شناسی - میکروب شناسی - تجزیه ادرار
ساعت کار
تلفن 0098-26-32303737-32303838
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه