جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه درمانگاه شهید ترکیان
آدرس رجایی شهر خیابان اول غربی روبروی مسجد ابوالفضل پلاک 102
 مسول فنی
خدمات بیوشیمی - هورمون شناسی - هماتولوژی - سرولوژی - انگل شناسی - میکروب شناسی - تجزیه ادرار
ساعت کار
تلفن 0098-26-34420051
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه