جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه درمانگاه شفا
آدرس گوهر دشت فاز 1 اول هشتم شرقی پلاک 10
 مسول فنی دکتر سید سعید ملجائی الحسینی
خدمات دارای بخش های : بیوشیمی ، سرولوژی ، هورمون شناسی ، هماتولوژی
ساعت کار
تلفن 0098-26-34485547
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه