جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه درمانگاه جامع
آدرس کرج فاز 4مهرشهربلوار شهید رزهبان خیابان 405غربی مقابل بانک ملت پلاک 4
 مسول فنی دکتر رویا رنجبران
خدمات دارای بخش های : بیوشیمی ، سرولوژی ، هورمون شناسی ، هماتولوژی
ساعت کار
تلفن 0098-21-33507897
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه