جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه درمانگاه بهبد
آدرس حدفاصل میدان شهدا وچهار راه طالقانی روبروی ساختمان نیلوفر
 مسول فنی دکترمریم طارمی
خدمات دارای بخش های : بیوشیمی ، سرولوژی ، هورمون شناسی ، هماتولوژی
ساعت کار
تلفن 0098-26-32249192-32214550
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه