جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه بیمارستان ثار الله
آدرس کرج - مهر شهر کرج کوی فرهنگ میدان فرهنگ
 مسول فنی دکترمحمد رضا اثنی عشری
خدمات بیوشیمی ، سرولوژی ، هورمون شناسی ، هماتولوژی
ساعت کار
تلفن 0098-26-33316222-33316600
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه