جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه بزرگمهر
آدرس کرج میدان آزادگان خیابان برغان روبروی درمانگاه ثریا پ 1004
 مسول فنی آقای دکتر انوشیروان سیاح
خدمات بیوشیمی - هورمون شناسی - هماتولوژی -سرولوژی - انگل شناسی - میکروب شناسی - تجزیه ادرار
ساعت کار
تلفن 0098-26-32233054
پست الکترونيک ندارد
وب سايت ندارد

تصاویر آزمایشگاه