جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه شهرک هزارانی
آدرس ایلام - آبدانان - شهرک هزارانی-مرکز بهداشتی درمانی
 مسول فنی
خدمات بيوشيمي - هماتولوژي - ايمونولوژي - ميكروبيولوژي - انگل شناسي - تجزيه ادرار - هورمون شناسي
ساعت کار
تلفن 0098-81-3223
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه