جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه پاتوبیولوژی دکتر پروری
آدرس ایوان - خیابان امام خمینی - آزمایشگاه دکتر پروری
 مسول فنی دکتر شمس اله پروری
خدمات پاتوبیولوژی- بيوشيمي - هماتولوژي - ايمونولوژي - ميكروبيولوژي - انگل شناسي - تجزيه ادرار - هورمون شناسي
ساعت کار
تلفن
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه