جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه دکتر دهستانی
آدرس سیرجان-میدان آزادی-خیابان قدس-ساختمان پزشکان بزرگمهر
 مسول فنی آقای دکتر علیرضا دهستانی
خدمات بیوشیمی - هورمون شناسی - هماتولوژی -سرولوژی - انگل شناسی - میکروب شناسی
ساعت کار
تلفن 0098-034-42281015
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه