جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه دکتر ایرانمنش
آدرس کرمان - جیرفت - خیابان شهید رجائی - کوچه شماره 1
 مسول فنی دکتر ایرانمنش
خدمات بیوشیمی - هورمون شناسی - هماتولوژی -سرولوژی - انگل شناسی - میکروب شناسی
ساعت کار 7:00 صبح تا 7:00 شب
تلفن 0098-348-2316311
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه