جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه پاتوبیولوژی نور ساری
آدرس ساری - خیابان قارن - پاساژ جعفرپور - طبقه اول
 مسول فنی دكتر علي عباسي
خدمات انجام آزمایشهای ایمونولوژی - بیوشیمی - ایمونولوژی - هورمون شناسی - ادرار و انگل شناسی - میکروب شناسی - هماتولوژی
ساعت کار
تلفن 0098-11-33312708
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه