جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه بیمارستان هامون
آدرس شهرستان زابل-خیابان هیرمند- بیمارستان هامون تامین اجتماعی
 مسول فنی دکتر اسماعیل عظیمی
خدمات انجام کلیه آزمایشات روتین و هورمونی
ساعت کار
تلفن
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه