جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه نوین
آدرس خ عباس آباد
 مسول فنی دکتر مهرجو
خدمات تمامی آزمایشات تشخیص طبی انجام می شود
ساعت کار
تلفن 09187584048
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه