جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه بیمارستان
آدرس یزد .بافق.بیمارستان ولیعصر
 مسول فنی دکتر ریانی
خدمات
ساعت کار
تلفن 03532424044
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه