جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه پاتوبيولوژي ايران
آدرس اراك - خيابان امام خميني - ابتداي 12 متري - جنب بانك مسكن - ساختمان پزشكان ايران كلينيك
 مسول فنی جناب آقاي دكتر اكبر حسن پور
خدمات ارائه كليه خدمات آزمايشگاهي و پاتولوژي
ساعت کار
تلفن 08632213652
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه