جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه پارس
آدرس ملایر-خیابان سعدی -روبروی بانک تجارت ساختمان پزشکان پارس
 مسول فنی دکتر نیکخو
خدمات تخصصی پزشکی
ساعت کار
تلفن 08132231800
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه