جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه دكتر عبدي نژاد
آدرس بلوار سجاد مشهد
 مسول فنی دكترعبدي نژاد
خدمات تخصصي
ساعت کار
تلفن 05116097214
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه